papazov- Г-н министър, бяхте шеф на най-успешната и печеливша държавна фирма

- пристанище "Варна". Има ли разлика да си шеф на пристанище и шеф на министерство?

- Ако говорим за отговорността, тя и в двата случая е много голяма. Разбира се, да се работи по това да се сложи в ред цяла една държава в положението, в което тя сега се намира, е много по-трудна и отговорна цел. Все пак това е специалността ми, занимавам се с това, с което съм се занимавал цял живот. Министерството на транспорта е регулатор на всички онези транспортни дейности, които като кръвен поток движат и развиват всички дейности в една страна. Всичко това включва практики и политики на държавата, които да ускоряват или забавят даден вид транспорт за сметка на друг, като едно от първите неща, с което се съобразяваме е екологията. Това е изискване и на Европейския съюз.
Защо даваме по-голямо предимство на жп транспорта? Точно затова, защото е най-екологичен. Електрифициран е изцяло първо, после е масов, народен транспорт... има много неща, които му дават предимство. За съжаление нашият жп транспорт през всичките тези години е много изостанал, не за друго, а защото много се забавихме с инфраструктурата в България, трасетата са бавни, изостанали, некомфортни. Трябва съответно да работим, за да стане той бързоскоростен, да бъде модернизиран, но постоянния недоимък е направил железопътния транспорт непривлекателен и непечеливш. Може да се отбележи обаче, че той никъде не е печеливш. Превозът на пътници почти навсякъде е субсидиран от държавата и особено в Европа. В големите държави субсидията не е малка и в България не е малка в интерес на истината. За разлика от пътническите превози, товарните са печеливши. В България не е така заради големите инфраструктурни  проекти (релсите, гарите, безопасността, връзките, управлението, екологията), които се правят, а оттам закъснява ремонта на инфраструктурата. Когато се провеждат ремонтни дейности съответно това трасе не може да се използва, правят се заобиколни трасета, които значително забавят клиентите, увеличава се цената поради по-дългия път и затова в момента има затруднения, но смятам, че след 2017 г., когато завършим всички проекти, жп транспортът ще стане отново печеливш и то много здраво.
Аз мисля, че мерките, които сме взели, ще доведат до това БДЖ да бъде спасена. Предстоят големи проекти, които би трябвало да доведат до приходи за БДЖ – отварянето на тунела под Босфора, който ще генерира транзитни товари, голям резерв в България са зърнените храни, които не се превозват с железница, големи инфраструктурни проекти в Румъния и България като Южен поток. Поради тези доводи ще отделяме по-голямо внимание на скоростния жп транспорт.
Перспективите са трасетата да дадат възможна скорост от 160 км, тогава разстоянието Варна - София от 420-430 км ще означава 2,30 часа път. Удобството и ефективността на жп транспорта е, че гарите са съвсем близко до централните точки на градовете, което ще се яви сериозна конкуренция на самолетния транспорт, който първо е скъп, неекологичен и второ, с подготвителната си част - пътя до летището, времето за проверка на пътника и багажа и самият полет, се оказва, че времетраенето на целия полет става повече от два часа и половина с целият стрес на придвижването. Ненапразно вече се говори за интермодалност, т.е. удобната и икономична връзка с целия наличен транспорт - влак, метро, рейс. Това е с цел по-лесното, бързо и евтино придвижване, което ще задвижи и икономиката на малките населени места. Това е бъдещето на транспорта въобще в целият свят.

 - Имате ли намерение да продадете БДЖ, каквото намерение имаше предходното правителство?


- Не. Първо по-простата причина, че в момента жп транспортът е толкова закъсал, че няма никакъв смисъл да се продава. В случай на продажба държавата ще бъде на загуба и ще трябва да покрива разликите. Ние искаме да го оздравим, да се ремонтира железопътната и след това да се продаде на истинската му цена. Друго, в момента в БДЖ работят 10 800 човека. Целта ни е да се запазят работните места и създаване на по-благоприятни условия за хората, които работят в железниците.- Какви са приоритетите ви?


- Към момента железопътният релсов път от турската и гръцката граница до Пловдив е почти завършен. Очаква се през новия програмен период да бъде завършена връзката до Бургас и София - Пловдив. След което ще се продължи София - Видин, за да го свържем с румънската граница, Драгоман със сръбската граница и има един участък от два километра и половина от Гюешево до границата с Македония, с което България ще си изпълни практически начертания план за всички скоростни пътища.
В следващия програмен период предвиждаме да изградим линията Русе - Варна, която е много важна за връзката с реката. Ще се работи изцяло с европейски средства. За съжаление те са винаги недостатъчни, защото в България има много проекти в момента. Само в инфраструктурата това са предподготвителните идейни проекти, оценка на влияние върху околната среда, изследване колко би струвало закупуването на земята по трасето за проекта по "Хемус". Този проект ще бъде готов през 2014 г. и вече е пуснат. Проектът по ЖП линията Варна - Русе е готов, Синдел - Карнобат, с който Варна ще се свърже с южната скоростна отсечка, също е практически готов, той е изпълнен на 50% строително. Другият приоритет е пътят Видин - Медковец. Предвиждаме изцяло реконструкцията и обновяване на линията, както и на обектите около жп гара Русе, която се нуждае от обновяване и електрифициране. И остават от големите ни инфраструктурни обекта двете най-тежки трасета едното - през Искърското дефиле трябва да мине жп пътя София - Мездра и второто е Кресненското дефиле, където трябва да мине магистрала "Струма". Това са най-скъпите проекти в България, най-тежките.
Много важен е проектът автомагистрала "Черно море", също приоритет на правителството. Проблемът при нея е, че България влезе с много голяма част от територията си в "Натура 2000" и предподготвителните мероприятия са много тежки, защото трасето минава почти изцяло през земи с "Натура 2000" и там има доста тежки и разтегливи във времето процедури.
В ход е реализацията на проекта за Централна гара, едно от най-оживените места в столицата. До две години тя ще се превърне в гара с модерна градска архитектура и европейски облик. Близостта до Централната автогара и до метрото я превръщат във важен обект от столичната инфраструктура. След рехабилитацията, Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, с много по-добри комуникационни връзки, до всички нива на гаровия комплекс ще има осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Важността на проекта се определя от ключовото място на гарата в европейската железопътна мрежа, тъй като през нея минават три общоевропейски транспортни коридори – ІV-ти, VІІІ-ми и Х-ти.
Започваме инспекция на гарите във всички градове. Липсващото финансиране на жп надлеза в Димитровград ще бъде осигурено. От обектите, които са в най-тежко състояние, е жп гара Пазарджик. Тя е деветата или десетата гара, която съм посетил. За да подобрим условията на БДЖ, трябва да започнем от създаване на повече комфорт и това именно е заложено и от първите проекти. Вече почти всичко е уточнено по ремонта на гара Пазарджик и се надяваме до 10 дни да имаме и реален договор.

 

 


- Има едно неразбиране на повечето хора за важността и значението на добрите пътища и за подобряване на техния живот. Макар, че още римляните са осъзнали, че пътищата движат успехите и умножават богатствата, бедният българин не вижда ползата от построяването на нови и бързо скоростни жп транспортни линии.


- Първо построяваното им е свързано със създаването на работни места - директно и индиректно в регионите, които свързват, и там потенциалът е огромен, после те създават логистиката, която създава интерес на бизнеса да произвежда продукция не само в големите градове, но и в малките населени места, която бързо да може да бъде придвижвана до съответните магазини и потребителите. Другото предимство е, че ще дава възможност за бързо придвижване до работното място. Това е важното в инфраструктурните проекти, а не самите проекти.

 - Какво беше положението, което заварихте в министерството?


- Не може да се отрече, че оперативна програма транспорт е най-добре изпълняваната от всички програми, които работят в България. Дори имаме програми по железопътния транспорт, които работят над договорените суми, така че имаме преизпълнение. В момента има договорени над 104% над тази програма транспорт, но имаше и тежки моменти - първо в жп транспорта и по-специално в пътническия с общи задължения около 700 милиона лева при активи 500 млн. Тези затруднения се дължат на много обективни и субективни причини - субективните са това, че реформите, които трябва да се направят, са много тежки, те преминават през премествания и пренасочване на структури и работници към други сфери и това е свързано с много тежки социални последствия. Именно поради това много правителства отлагаха тази мярка и стана така, че ние дойдохме в момент, в който тя трябва да се направи и положението е стигнало практически до дилемата - БДЖ или да бъде закрито, или да бъде оздравено с много тежки реформи. Към настоящия момент БДЖ не е в състояние да плати падежните главници към кредиторите. Крайно наложително е да бъде сключено споразумение за преструктуриране и разсрочване на задълженията.
Предвиждаме среща през септември с всички кредитори. Ще се занимаваме с продажбата и набавяне на свежи средства за БДЖ само от неоперативни активи - неща, които няма да могат да бъдат използвани в бъдещата експлоатационна дейност. Тяхната стойност е над 100 млн. лева. Това може да бъде реализирано до края на 2014г.

 


- Другата болна тема са пощите? Държавни или частни?


- Пощите ще си останат държавни, както е в много европейски държави. Положението там никак не е розово - след легализиране на пощенските услуги в България има много частни оператори, които, разбира се, се насочиха към най-хубавите и най-печелившите звена.
Пощата обаче е свързана с една много социална услуга, която е преносът и раздаването до малките населени места на пенсиите например и извършване на различни услуги в тях, което е сравнително тежко като изпълнение, но не е печеливша дейност и затова държавата доплаща за нея. И сега започват странностите - има методика за универсалната пощенска услуга, която е одобрена от Европейския съюз и помощта до края на 2012 г. е трябвало да бъде 22 милиона лева. По незнайно какви причини обаче е направена нова методика, която не е одобрена от Европейския съюз и при широко рекламираната социална политика на предното правителство те казват, че за тази помощ е достатъчно 12 милиона, изведнъж г-н Дянков включва в бюджета само 2 милиона. Това автоматично означава 20 милиона лева загуба на пощите и редица трудности при изплащането на заплатите на работниците. Поради тази причина заварихме пощите в много тежко финансово състояние. Проведохме разговори с министерството на финансите по-голяма част от тази сума да бъде изплатена, а за следващата година да се направи една реална методика, която да се нотифицира от Европейския съюз и да се работи по нея.
Следващото предприятие в лошо състояние е Информационно обслужване. Това предприятие през 2012 г. за първи път в историята си е на загуба 2,5 милиона!!! Там също има обективни причини, защото предприятието поддържа регистрите в съдилищата, с така наречената система "Делфи", даваща на всеки желаещ възможност за придобиване на регистрация на фирма, информация за предстоящи дела и т.н. Тази система до 1 януари 2012 година е била издържана от услугите, които е извършвала за гражданите. По решение на Министерството на финансите обаче от началото на 2012-а тази услуга става безплатна и какво се получава на практика - хората с най-големи възможности получават безплатно услуги, но държавата трябва да издържа изцяло системата, а съдът не заплаща нищо. Стига се до парадокса, че офисите на информационно обслужване се намират в сгради на съда. Така Министерството на транспорта плаща наеми на Министерството на правосъдието, което обаче не заплаща услугите на транспортно министерство. Като чиста себестойност на година услугата към съда възлиза на 1 300 000 лева, което трябва да бъде субсидирано от държавата и, естествено, това става за сметка на други социални дейности.
Другата дейност с нарушения е Софийското метро. В европейската оперативна програма "Транспорт" е предприета една модификация (вземат се средства от една програма и се прехвърлят към друга програма), с която са пренасочени средства за софийското метро. Има нарушения и при цифровата телевизия - дейност, която е трябвало да бъде свършена далеч преди днешния срок.
Най-лошото е, че във всички досега извършени проекти има изключителен дисбаланс в ущърб на регионите от провинцията. Това се вижда в проектите между северна и южна България. Почти всички проекти са били за южна България и София. Северна България е абсолютно изоставена в момента и това е неоспорим факт. Нашето правителство работи върху това тази част на страната да намери достойно място в инфраструктурните обекти, за да може съответно и хората и бизнеса в тези региони да се развиват.

 - Тук, в България, всеки може да си пише анонимно във вестници, сайтове, по форумите каквото си иска. Без страх, че ще бъде осъден за твърдение, което не е подсигурено с доказателства. Всеки може да излезе в жълт, зелен, червен и всякакъв вестник и да си говори каквото си иска, всякакви лъжи, без никакъв страх от каквито и да било съдебни последствия.  Дори и излъгал, след време се забравя...

- В някой вестници мероприятия, в които аз съм участвал, така са изложени, че се чудя бил ли съм там, не съм ли бил... Скрит под някакво име, всеки може да пише лъжи против който си иска и колкото си иска. В същото време липсват истински експертни оценки, мнения на специалисти. По актуализацията на бюджета видях толкова писания и толкова неикономисти с мнения, които дори не знаят основни правила, понятия или факти от бюджета. Най-често натрапеното беше, че ето те вземат един милиард, за да могат да го откраднат!!! Как от държавния бюджет, от фиска ще откраднеш пари?! Няма как да стане тази работа! Това са невероятни глупости! Обаче попитайте хората какво са разбрали.

 - Българите са горди хора. Всички ние негодуваме от тази очевадна изостаналост и разграбването на страната ни. Ще се възроди ли страната? Има ли шанс за българските деца да живеят в една по-успешна и по-справедлива България?


- Първо и най-важно е - психозата трябва да спре, масовата психоза. В една държава, в която се приказва само за това кой краде, за това, че всички са крадци, всички са мошеници... аз не съм съгласен с това - има много хора, които си вършат работата съвестно, над 80% от държавната администрация са хора, които са много добри специалисти, с много знания и отговарят с действията си за съответната служба, която изпълняват, но тези хора много често предпочитат нищо да не правят, за да не допуснат грешка. Защо? Защото първата работа, която ще направят, е да го свържат с някакъв вид корупция. Всеки държавен служител в психиката на българина е негласно е свързан с някакъв вид корупция, което е обидно. На мен например ми е обидно да слушам непрекъснато, че този или онзи бил корумпиран и мошеник. Има много честни и родолюбиви българи и би трябвало да се обръща внимание, да се пише и отразява това. Да се набляга на добрия пример, да се показват добрите работници, което според мен е по-добрият пример за подражание. Засега виждаме само отрицателните, мързеливите, престъпните постъпки и лесните начини да се правят пари. Промяната трябва да започне първо от нас самите.

 
Милена Марева за www.ydara.com
                                        ВИЗИТКА

 
ДАНАИЛ ПАПАЗОВ
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията


ОБРАЗОВАНИЕ

ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна
специалност „Корабоводене“
степен „Магистър“
професионална квалификация „Инженер–корабоводител“

Нов Български университет – София
специалност „Стопанско управление“
професионална диплома по мениджмънт Open University EnglandСпециализация

PSA London, Пристанищна реформа и управление на пристанищни активи
GTZ Hamburg, Пристанищни модели на управлениеПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2001 г.
Изпълнителен директор и член на борда на директорите
„Пристанище Варна“ ЕАД


от 2001 г.
Член на борда на директорите
„Оилтанкинг България“ АД


1997 г. – 2001 г.
Старши помощник - капитан, суперинтендант
Ahrenigel LTD, Хамбург, Германия


1994 г. – 1997 г.
Заместник - директор