ФРОЙДЗигмунд Фройд, един от най-емблематичните имена на миналия век.

Невролог и психолог, основоположник и основател на съвременната психоанализа. Роден е на 6 май 1856г. във Фрайберг, Австрия (днешна Чехия)ФРОЙД1Зигмунд Фройд

 

 

 

 

Разгледайте шестте геометрични фигури. Според Фройд човек свързва подсъзнателно своите мисли и настроения с познати фигури. Начинът, по който ще опишете чувствата и мислите, които изпитвате при вида на показаните фигури, усещанията, които предизвикват, разкриват човешкото състояние, отношение и още много неподозирани или изтласкани според Фройд, страни от личността.

 

 

 


                                                        ТЕСТ

1. Набюдавайте фигурите.

 

2. Абстрахирате от всичко около вас.

 

3. Напишете какво предизвикват те във вас - например,скука, разнообразие, страх, обърканост, кафез, ярко слънце и т.н.

 

4. Запишете си срещу изображението каквото ви дойде наум, всяка една дума или изречение, описание или цвят, каквото съзнанието ви извика... и вижте отговорите!

 

 

Може да се окаже, че гледате на някои неща по начин, за който дори не предполагате - нещо, което неосъзнато дреме у вас.

 

ФРОЙД

 

 

 

1..........................................................................................................

 

img1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2............................................................................................................

 

img2

 

 

 

 

 

 

 

 

3...............................................................................................................

 

img3

 

 

 

 

 

 

 

 

4..........................................................................................................

 
img4

 

 

 

 

 

 

 

 

5............................................................................................................

 

img5

 

 

 

 

 

 

 

6...................................................................................................................             

 

 img6

 

 

 

 

 

   

                                                                 


  

                                    

 

 

 

 

 

                                            ОТГОВОРИ

 

 

 img1    Фиг.1  - Квадрат - Разкрива вашите приятели, това, което сте вие за тях и те за вас, отношението ви с приятелите и това, което можете да очаквате от тях.
   

  

 

 

 

 

 

 

img2   Фиг.2  - Кръг - Свързва се със семейството и брака. Как вие гледате на тях.
  

  

 

 

 

 

 

 

 

img3   Фиг.3 -  Наклонена отсечка - Отразява отношението ви към кариерата, какво място заема тя в живота ви и какво ви дава.
 

 

 

 

 

 

 

 

img4   Фиг.4 - Черна точка - Свързна е със секса. Как приемате секса подсъзнателно, как гледате на него и какво значение му отдавате.
   

 

    

 

 

 

 

 

img5 Фиг.5  - Стрелка - Разкрива най-важната черта на характера ви, която взема превес в поведението ви и отношението ви към света.

    

   

 

 

 

 

 

 

img6Фиг.6 - Спираловидна стрелка -  Свързана е с моментното ви състояние, индиректно извикано от моментните желания, стремежи или проблеми.