love mini1Как може аритметически да се изчисли щастието? За тази цел ще бъде достатъчно

само да се отговори съответно на следващите 20 въпроса, съгласно таблицата на именития немски психолог Луц.

love mini1

 

 

                                                                       ТЕСТ1. Помислете добре и установете по възможност по- точно дали сте получили от живота повече, отколкото, що погледнато, заслужавате? (Отговор „Да” се означава с 20, отговор „Не” с 2).


2. Желаете ли да се върнете назад или да се „родите” отново, като при това връщане запазите сегашните си знания и опитност? (Отг. “да” 4 - “Не” 16)


3. Пристрастени ли сте към някое любителско занимание: събиране на някакви колекции, свирене на инструмент, фотография, бродиране, градинарство, решаване задачи и пр.?(„Да” 18- „Не”5).


4. Когато разглеждате работата на близките си (или обикновено при жените: дрехите, фризурите, ръкоделието), изпитвате ли желание да изтъквате недостатъците им? ( Да- 1. Не - 20).


5. Спомнете си широкия кръг ваши познати и установете дали повечето от тях са ви несимпатични ( Да - 4. Не - 15)


6. Проваля ли се охотата ви за ядене, когато сте раздразнен? (Да - 6. Не - 12).


7. За да се чувствувате по-добре, нуждаете ли се от компания? (Да - 6. Не - 12).


8. Опасявате ли се да не би някой да ви отнеме работата? Боите ли се от завистници? (Да - 2. Не - 16).


9. Когато нещо не ви върви, казвате ли: “Такова нещо може само на мене да се случи”, или нещо в тоя смисъл? (Да - 3. Не - 22).


10. След спречкване с някого намирате ли лесно начин за уреждане на конфликта, дори когато смятате, че Вие сте били прав? (Да - 18. Не - 2).


11. Направете преглед на живота си и преценете доволен ли сте досега от него или не? (Да - 18. Не - 2).

12. Сутрин кисел ли се събуждате, мислите ли за главоболията, които  ви чакат, за неприятностите, които  ви предстоят през деня/за това, което има да извършите? (Да – 2. Не - 11).


13. Измъчвате ли се, когато виждате, че някой друг ще върши дадена работа по-добре от вас? (Да - 2. Не - 14).


 14. Облягате ли се много на надеждата да спечелите от лотария или някой друг изключителен случай, та да подобрите условията на живота ви? (Да - 4. Не - 13).


15. Намирате ли някаква утеха в това, когато чуете, че някой ваш познайник е претърпял същото нещастие, каквото сте имали Вие, или е заболял от същата болест, или е имал същият неуспех? (Да - 5. Не - 18).


16. При най-малката пречка в работите ви обхваща ли Ви тревожно чувство, че може би много скоро ще настъпи катастрофален край   и вече е свършено с вас? (Да - 6. Не – 14)


17. Доставя ли ви удоволствие да следите частния живот на другите и да клюкарствувате за тях? (Да - 6. Не - 20).


18.  Смущавате ли се, когато чуете, че се говори лошо за вас и ви се заканват? (Да - 4. Не - 16).


19.   “Нямам нищо против това” - случва ли се често да произнасяте тия думи в службата си или   в семейството си, когато  виждате явно, че с това ваше съгласие друг някой ще се възползува от нещо вместо вас? (Да - 3. Не - 17).


20.  “Върви му като на бясно куче тоягите”. “Но той има вуйчо владика”. “Все на такива ще се случи нещо подобно”. Поставете ръка на сърцето си и отговорете: хрумват ли ви тия изрази, когато научите, че някой от вашите колеги или връстници е постигнал някакъв успех? (Да - 1. Не – 19)

 

                                                      ОТГОВОРИ

Съберете цифрите на дадените отговори и получената сума разделете на 20.

Ако вашата сума не достигне    числото 9, вие не сте в добри отношения с Щастието. Вие живеете в сянката на Живота.

Зад числото 9-обаче трептят слънчевите лъчи. Вървете все по-нагоре, за да се радвате ни пълния блясък на Живота.