Васил ЛевскиДнес е един от най-мрачните и черни дни на България.

На 18 февруари е издадена присъда за обесването на най-великия българин Васил Левски!

 

Поклон и възхищение пред БЪЛГАРСКИЯ СВЕТЕЦ!

 

 

111