trakОколо 3 милиона българи вече не живеят в България. Точният брой обаче не се знае

със сигурност. Регистри за напусналите и установили се да живеят в чужбина българи няма.

 

 Въпреки "уж" надигналите се викове против българските емигранти в Англия и Франция, не може да се скрие факта, че най-много от образованите, млади, здрави и в работоспособна възраст българи, вече живеят и са предпочитани като работници в Англия, Германия, скандинавските страни, Франция...И те осигуряват пенсионния фонд на тези страни.

Или заедно с грабежа на българските природните изкопаеми - злато, руда, вода, енергетика и др. износа на млада, образована и работоспособна плът е най-голямото предателство!Този факт, заедно с унищожаването на българското селско стопанство, икономика и спадналата раждаемост на етническите българи, умишлено поддържани ниски заплати и пенсии и лошо здравеопазване още веднъж потвърждават редицата конспиративни теории за преднамерено унищожаване и заличаване на българския народ и въобще на България.Има ли основания за тези съмнения? Кой цели заличаването на българите? Каква е целта? Какво ценно притежава една малка България, за да бъде обект на такива разрушителни цели? Стратегическо разположение? Природни ресурси? Пазари? Привличане на млади хора, които да издържат чуждите пенсионери... Или уникален и рядко ценен генетичен фонд? Фонд, който да подобри лошия генофонд на западните страни?

 

В глобален контекст учените вече открито говорят, че банките от данни за всяка отделна нация са въпрос на национална сигурност. Растат страховете за целенасочен подбор кое бебе да се роди и кой ембрион да бъде "бракуван".

 

Най-черногледите прогнози са свързани с изкушението да се фабрикуват суперхора или да се търгуват гени за създаване на красиви, умни, здрави деца. Както и с възможна дискриминация - например от работодатели и застрахователи, заради генетична обремененост.

 

Разбира се в нашия случай, може би става въпрос за подобряване на генетични фонд на слаби и лоши гени на западните държави.

 

Българите отдавна са известни като талантливи, изобретателни, изключително здрави, високо работоспособни при добра мотивация. Ненапразно Германия има специални облекчения за български ИТ специалисти, а Норвегия, Швеция, Германия, Финландия и други страни предлагат великолепни условия за наши лекари.

 

Всички си спомняте програмите за обучение на български деца в приемни семейства в Америка. Малко известен факт е, че след Втората световна война, Германия моли  българското правителство да изпрати мъже за работа.  Заради категоричния отказ на социалистическото правителство, Германия се обръща със същата молба първо към Югославия, а след това и към Турция.

 

И така, дали Европейският съюз цели да подпомага и обединява европейските нации, или всичко това е една добре замаскирана експанзия за отнемане на бившите соц. страни на всичко ценно, което може да се ограби - преценете сами.

 

 

 "Ние, съвременните бели хора, сме наследници на древната бяла раса и носим български ген, който е неповторим. Ген със закодирани древни знания, но който е съзнателно “заключен” за известен период от време, докато човечеството не приеме Вселенската любов и Вселенския морал и не разбере истината за своя произход и цел в живота. Ген, който постепенно ще започне да се отключва и разкодира, даващ ни “забравени” знания от миналото. Да, непрестанният бум на различните открития и технологии е “забравеното знание от древността”, което е било известно и ползвано от нашите предци. Като всеки човек, носител на този специфичен информационен ген, и аз се интересувам от древността, искам да науча истината и търся начини да постигна това."

Милан Миланов

 

Но че българския ген е уникален, се доказа убедително от последните ДНК изследвания.

 

Учените доказаха, че българският ген е уникален. Tе са открили, че за българите са характерни 'автохтонни, почти ендемични, редки и уникални' генни комбинации. ГОВОРИ СЕ ЗА ''БЪЛГАРСКИ ГЕН'' ХАРАКТЕРЕН САМО ЗА НАЙ-СТАРОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ЕВРОПА, ПЪРВОРОДИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

 


/РЕЧНИК:
Автохтонен - местен, първичен, (може да се отнася за туземно население)
буквално преведено "от тази земя"
автохтонно население - местно население, туземци. Пример: Аборигените са автохтонното население на Австралия.

Андемичен - нещо или някой, което е свойствен за дадена местност./

 


Гените на българите са много силни. България е смесица от местно население, от многопрабългарски и други народности, които са минавали оттук. Тоест ние сме много хетерогенни.

 

Затова и общият брой на наследствените болести е по-нисък. Но пък дефектите са повече и са по-трудни за диагностика и профилактика.

 

При народи, които са по-изолирани, женят се в групата, както е при ромите, при финландците и евреите, честотата на наследствените болести е по-висока, но пък причината за тях се определя лесно, казва проф. Иво Кременски.

 trak

 

 

През 2004 г., март, в американското списание „The American journal of Human Genetics“ („Американско списание за човешка генетика“) беше публикувано огромно международно генетично изследване на Y-хромозомите сред мъжете.

 

Мъжките Y- хромозоми единствено дават данни за приемствеността на качествата и характеристиките на рода. По този начин бе установено, че съвременният човек в днешния си вид има прародина в днешна Етиопия преди 100 хиляди години.

 

В нашите земи е достигнал преди около 70-80 хиляди години. Най-старите засега открити археологически находки у нас датират цивилизация на високо ниво отпреди 7-8 хиляди години – далече преди шумерската и египетската.

 

И тук е най-любопитният момент в генетичното изследване – проучването на останките на скелети и на генетичния материал на днешните българи, живеещи в днешна България, показва, че ОКОЛО 30% ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ МЪЖЕ НОСЯТ СЪЩИЯ ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ КАТО ТОЗИ НА ДРЕВНОТО БАЛКАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТПРЕДИ 7800 ГОДИНИ!

 

Изследователите, занимаващи се с доказване на истинската българска история, отдавна твърдят, че нашите корени, нашата родина се е зародила тук, на Балканите, а след потопа много от местното население се е преселило из цяла Европа, достигайки до Азия

 

В голямо европейско проучване бе открит един генетичен маркер, който тръгва от Балканите. Наричаме го ЕМ78-алфа и той се оказа на възраст 7800 години.


Тези научни данни бяха потвърдени от археолозите ни. Те откриха край Враца човешки кости, датирани на 7000 години. Тогава е настъпил Потопът и много от живеещите по нашите земи са се преселили из цяла Европа, за да оцелеят от бедствието.

 

Резултатите от генетичните изследвания убедително доказват, че българският народ е изключително хомогенен(от един и същи тип) в генетичен план и това е противно на широко разпространените антибългарски тези, че българите са ‘смесен народ’ и ‘който не е минал оттук, той не е оставил гените си’,

 

Генното изследване доказа, че българите нямат нищо общо с тюркските народи – едва 1.5% от българите носят генетични маркери, характерни за тюрките.

Българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации.

 

Един ‘смесен’ народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия. За това е нужна чиста кръв, която дедите ни са пазили ревностно. Днес вече имаме научното потвърждение на тези изводи и отровната заблуда, че българите са диваци и мелези, трябва да бъде изтрита от световните научни документации.

 

Време е да поискаме официално извинение, дори и съдебна отговорност от всичките поръчкови 'учени', на които десетилетия наред плащахме заплати, за да ни лъжат, че сме: тюрки, номади, мелези, а в по-ново време и иранци. Най-старият европейски народ, създателят на съвременната цивилизация преглъщаше твърде дълго тези унижения.

 

Изследователите, занимаващи се с доказване на истинската българска история, отдавна твърдят това на базата на  разкрити арехеологически находки, консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни.

 

В частност, почти целият фонд от митохондриална ДНК на българите има западно-евразийски произход и включва отличителни генетични маркери от всичките европейски популационни вълни от късно-палеолитната колонизация на Европа до по-скорошната ‘неолитизация’ на Европа (която разбира се започва от нашите земи, б.м.)

 

Тези открития показват, че съвременният български генофонд е ПОДЧЕРТАНО ХОМОГЕНЕН, а Стара планина вероятно не е представлявала сериозна преграда пред генетичния обмен.

 

Изключвайки босненските хървати и македонските гърци, за които стандартната грешка е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от Западна България.

Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Турция, показва, че E-V13 ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ (ОСВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е ПРЕТЪРПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

 

   Най-разпространените хаплогрупи сред българите са I-M423 (20.2%) и E-V13 (18.1%).

E-V13-Карта с разпространението на хаплогрупа E-V13

                             E-V13-Карта с разпространението на хаплогрупа E-V13

 


Общите резултати от това генетично изследване сочат, че най-близки по кръв с българите са техните съседи – гърци, румънци, сърби, турци, но и унгарците. Родството ни с тях е от далечната ни прародина в Средна Азия и общото ни придвижване с хуните към Европа.


„Въпросният генетичен маркер ЕМ78-алфа (който е на 7800 г. – б. а.) е открит и в Египет, у доста хора в Кипър, в Палестина. Други маркери пък показват с кого сме се смесвали преди 2 хилядолетия, по времето на Христос. Най-близки тогава са ни били румънците, гърците, сицилианците, тюрките. Днес езикът ни е славянски, но геномът ни е прабългарски“, заяви проф. Кременски.


Македонците отказали да участват в европейското генно проучване за произход. Братята от Вардарско обявили, че ще правят свое собствено изследване на Y-хромозомата на македонските мъже. Така и сторили, но използвали само част от всичките генни маркери. Точно тези, които малко ги раздалечават от нас и ги родеят повече с албанците, гърците и хърватите. По това тяхно си домашно проучване българите са им чак четвърти братовчеди.ХАПЛОГРУПА I-M423 Е ГЕНЕТИЧНО НАСЛЕДСТВО ОТ ЛОВЦИТЕ И СЪБИРАЧИТЕ, ОБИТАВАЛИ БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ МЕЗОЛИТА И ТЯХНАТА ЕКСПАНЗИЯ СЛЕД ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. СТРУВА СИ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПРОБИ СА РАЗПРЪСНАТИ ПО ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР И ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ РАЗРАСНАЛИ СЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ, РЕДКИ И УНИКАЛНИ ХАПЛОТИПОВЕ. ТОВА РАЗНООБРАЗИЕ Е ЛЕСНО ОБЯСНИМО С ОГЛЕД НА ГОЛЯМАТА ДРЕВНОСТ НА I-M423 В БЪЛГАРИЯ."

 

Днешните българи са 60% европеиди от средиземноморската група – MEDITERRANIAN.

 

Докато днешните гърци са само 40% такива. Значи гърците са по-скоро нещо друго, но не и европеиди. 

 

Други 30% от българите са европеиди от типа ALPINE, DINARIC.

 

Групата тип NEO-DANUBIAN, тоест „славянската“, група е представена сред българите едва с 5%.

 

Точно толкова са и представителите на тюркската група – TURANID.

 

Интересно е, че сред унгарците тюркската група е цели 25%, което е повече от наличието та тюркския тип TURANID в самата Турция – 20%.

 

В Турция тюркският тип е колкото българския – MEDITERRANIAN – 20%. Това доказва, че в днешна Турция има повече остатъци от жителите на някогашните български владения в Мала Азия, отколкото тюрки.

 

 

М. Боуо специално за www.ydara.com

HaplogroupI2- Карта с разпространението на хаплогрупа I-M423

                             HaplogroupI2- Карта с разпространението на хаплогрупа I-M423

 

 

М. Боуо специално за www.ydara.com

 

 

 

 


Литература

Йорданов, Йордан и колектив. Антропология на населението на България в края на XX в. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов” към БАН, 2006.

Попов, Методий. Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите. БАН, 1959.

Karachanak, S., et.al. Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry.

Battaglia, et. al. Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-V68#E-V13_and_ancient_migrations

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M438

http://dienekes.blogspot.com/2008/12/expansion-of-e-v13-and-i-m423-from.html

http://akademika.bg

https://www.bulgarianhistory.org

http://zdravgr.blog.bg/history/2013/08/07/dnk-i-bylgarite-zashto-ne-sme-doshli-ot-pamir.1137351

http://gepard96.blog.bg/history/2011/09/07/quot-harakterizirane-na-antropo-genetichnata-identichnost-na.815553

http://www.desant.net/show-news/20780/

http://www.vestnikataka.bg
http://www.mediapool.bg/balgarite-sa-osobeni-slavyani-sas-sredizemnomorska-zhilka-news183796.html
geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa?page=2

http://prarodinata.blog.bg/

 

 

СПРАВКА:

Като общество сме ХЕТЕРОГЕННИ, но като генетични показатели сме ХОМОГЕННИ.

Тълковен речник:
хетерогѐнна, хетерогѐнно, мн. хетерогѐнни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество.
същ. хетерогѐнност, хетерогенността̀, ж.


хомогѐнна, хомогѐнно, мн. хомогѐнни, прил. Който е съставен от еднакви части или от части с еднакви свойства; еднороден. Хомогенна смес.
същ. хомогѐнност, хомогенността̀, ж.

 

 

 

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПО ОФИЦИАЛНИ ДАННИ:
Стоян Желев


ИСПАНИЯ 352 532
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 318 1587
ГЪРЦИЯ 312 440
ГЕРМАНИЯ 211 126
САЩ 371 765
ТУРЦИЯ 486 235
ИТАЛИЯ 142 034
КАНАДА 83 092
КИПЪР 42 087
БЮРМ 53 238
ФРАНЦИЯ 39 546
ЮАР 24 592
БЕЛГИЯ 19 700
АВСТРАЛИЯ 15 231
ПОРУГАЛИЯ 16 430
СЪРБИЯ 17 323
ПОЛША 14 450
НИДЕРЛАНДИЯ 13 425
АВСТРИЯ 12 870
ИЗРАЕЛ 7635
ШВЕЙЦАРИЯ 5876
ДАНИЯ 7387
ШВЕЦИЯ 5865

И ОЩЕ ОКОЛО 100 000 В ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ
ИЛИ ВСИЧКО ОКОЛО 2,8 МИЛИОНА НАЙ-РАБОТОСПОСОБНОТО НИ И МЛАДО НАСЕЛЕНИЕ Е ЗАД ГРАНИЦА !!!

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХ, ВСЕ ОЩЕ ИКОНОМИКАТА СЕ КРЕПИ ОТ ПАРИТЕ КОИТО ПРАЩАТ КЪМ БЪЛГАРИЯ!

В БЪЛГАРИЯ ИМА ПРЕДИМНО СТАРИ И БОЛНИ ХОРА УМИРАЩИ ВСЕКИ ДЕН!

И ОКОЛО 2,5 МИЛИОНА НЕ РАБОТЕЩИ ЦИГАНИ, КОИТО НЕ САМО НЕ РАБОТЯТ, А КРАДАТ И ИЗТОЧВАТ ДЪРЖАВАТА!!!


 

 

 

 
Международно генно изследване на Y-хромозоми доказва:
Българите са най-древният народ в Европа
 Добавена на 20.10.2013г.

Автор Максим Караджов


Прадедите ни преди 2 хилядолетия са били кръвни роднини с унгарците, румънците и гърците, сочи генно изследване на кръвта, проведено в Европа и Северна Африка. То групира европейските народи, като се базира на десет Y-хромозомни гена (маркери), които са характерни само за мъжете и не присъстват в кръвта на жените.

От нашата страна са изследвани 130 мъже, на които е взета кръв. В нея е проследена т. нар. Y-хромозома, която жените нямат, обясни проф. д-р Иво Кременски, ръководител на Националната генетична лаборатория към Майчин дом – София.


Кръвните проби са обособили славянските народи в групата „Източна Европа“. В нея са руснаци, беларуси, украинци, поляци, словенци, хървати и изненадващо латвийци и литовци, но без естонците! Нас ни няма сред тази група народи, но това не значи, че впоследствие не сме натрупали славянски примес, уточнява проф. Кременски.


Към групата народи от Южна Европа, в която сме и ние, българите, са включени още италианците, сицилианците и съседите ни турци, гърци, румънци, както и българските турци.
„Кръвната ни близост с тях е логична, защото сме съседи, но интересна е връзката ни с унгарците. Тя е резултат на общия ни произход от Средна Азия“, коментира професорът. Днешните унгарци са доказани потомци на легендарните хуни. С тях от районите на Алтай и Тяншан към Европа през I–II век сл.Хр. се придвижват и българските племена. През V век, предвождани от Атила, те завладяват почти цяла Европа.


От династичния род Дуло произхождат хан Аспарух и основателят на унгарската държава Арпад. Тези исторически данни са открити от унгарските езиковеди алтаисти проф. Петер Липтак и проф. Ласло Лигети.


За съжаление генното изследване на кръвта е само в Европа и не обхваща зоните на Кавказ и Средна Азия. Иначе от там биха изскочили прелюбопитни данни за движението на древните българи. Генетиката на ХХI в. не се вълнува от домораслите ни копнежи да се изкарваме ту славяни, ту арийци.

 

Маркерите на Y-хромозомата потвърждават днес знанията за произхода ни, описани в родовата хроника „Джагфар тарихъ“ , писана през ХVII в. във Волжка България.
В нея е отбелязано, че българите се преселват в Азия от Балканите и Кипър, както сочи днес генното изследване на Y-хромозомата. После именно тези българи са част от хуните, които първи потеглят обратно към Европа и дават начало на Великото преселение на народите.

 

Всеки пети българин е с ген на 7800 години

Авторите на тази статия се включиха в генното изследване. Кръвните проби на фоторепортера Цветан Томчев показаха, че е носител на уникален генетичен код, характерен само за Балканите.
„Този уникален хаплотип (генна комбинация – б. ред.) на колегата ви Томчев е от 7800 години по тези земи и се предава само от баща на син“, обясни д-р Боряна Захарова, биолог от Националната генетична лаборатория в София.


Около 20 на сто от днешните български мъже се оказват носители на този ген, който няма аналог никъде по света. Тези мъже са кръвни потомци на местно население, живяло по земите на днешна България още от VI хилядолетие пр.Хр. Сиреч векове преди траките! И това мъжко население никъде не се е преселвало, нито е влизало в сексуален контакт с жени от народи, живеещи извън Балканите.