черно море 2Варненските учени Филип Филипов и Румен Колев разкриват революционни

открития, доказващи, че човешката цивилизация е стартирала своето развитие от дъното на сегашното черно море преди около 7500 години.

Филип Филипов: Днес искаме да разкажем за едно от най-големите открития в областта на История на науката и археологията, както и за това как вече има достатъчно артефакти, разкриващи къде точно и при какви условия се е случило началото на човешкото културно и научно развитие. С Румен Колев сме съмишленици и колеги, изследователи на древното знание. Заедно работим вече десетки години в областта на История на науката и Херметичните науки, една от които е звездната наука – Астрология. Заедно с Румен сме създатели на т.нар. софтуер за триизмерен модел на хороскопа, а той е световно известен изследовател и преводач на древни текстове, като уникалното при него е, че не само превежда неиздавани от хиляди години книги, но и ги превръща в програмистки код, разкриващ начина на мислене и работа на античните астролози. И двамата сме разкрили и разтълкували уникални артефакти от българската и световна история. 

 черно море 2

Моя статия показва как розетата от Плиска е свързана със Звездата на Маговете от древен Шумер и как този символ и самите имена на дните от седмицата в съвременните западни езици, носят кодирани научни знания, например за прототип на Менделеевата таблица или за скоростите на планетите в Слънчевата система и електропроводимостта на металите и тяхната правилната подредба, така че атомното им тегло да нараства (точно както в Менделеевата таблица); то Румен Колев датира по астрономически и математически методи най-древния открит до момента научен текст на човечечеството! Този текст е по уникален начин свързан със самото начало на човешката цивилизация и с някои драматични събития по нашите земи, а именно – Черноморския потоп.

Говоря за това, че има вече сериозни доказателства, който показват, че преди около 7500 години са се случили редица съществени събития, свързани по един или друг начин помежду си и всички те водят до една новаторска идея в археологията и историята: на дъното на Черно море е процъфтявала напреднала цивилизация, която стои в основата на културното и научното развитие на човечеството.

 

Тя е обитавала бреговете на огромното сладководно езеро, което сега е Черно море и когато се е случил потопа, е имала шанс да се разсели и да стане вероятно основа не само на бъдещата тракийска цивилизация по нашите земи, но и за шумерската цивилизация. Това е така, защото преди 7500 години е станал потопа, преди 7500 години е основан първия шумерски град Ериду, преди около 7500-7000 години са първите поселения по нашите земи в Дуранкулак, по това време са датирани и плочките от Тартария в Румъни, преди около 7000-6000 години е създадено и първото златно съкровище край Варна.

 

Ето защо, поради тази наситеност на данни пряко свързани с времето на Потопа в Черно море, може да се изкаже тезата, че много напреднала цивилизация около сладководното езеро е успяла да се спаси от потопа и да създаде Шумерската цивилизация и първите културни достижения по нашите земи.

 

Едно друго доказталество за тази теза е страният релеф по дъното на Черно море, видим чрез NOI4програмата Google Earth, който релеф е твърде подобен на потънал град с размери 10 на 10 километра, който, видимо за всеки, притежава добра инфраструктура от улици и нещо подобно на порти. Надявам се българските институции ще се заинтересуват от тази област от дъното на Черно море, защото тя може да крие много важна информация за първите стъпки на чоивечеството в цивилизационно отношение. Ако това се окаже наистина древен потънал град, а не случайни ефекти от ехографско сканиране, то това означава, че този град е изключително древен – съществувал е много преди въобще сладководно езеро, което е било с по-малки размери от сегашното Черно море, да е съществувало, а това означава десетки и вероятно стотици хиляди години назад във времето – точно кога ще кажат нашите геолози и океанолози.

Но може би най-важното доказателство за връзката между Потопа в Черно море и началото на човешката цивилизация, беше направено от Румен Колев. Това е датирането на клинописни плочки от Берлинксия музей чрез астрономически и математически методи. Но нека повече за това революционно откритие да раскаже самия Румен Колев.

 

Румен Колев: Първо, тук става въпрос за една книга сензация в научните среди – “Вавилонският астролаб”. Тази книга обръща с един замах постройката на модерната Асириология и променя цялата парадигма в Историята на Науката, защото това което тя доказва и обсъжда е истинска сензация: Акадски Астрономически текст от 5500 г. преди Христос! Това е нещо, което никой през цялото съществуване на Асириологията и даже и на Историята на Науката не е и сънувал! Доказателствата обаче са железни! Те се базират на математиката и астрономията.
КАК СЕ СТИГНА ДО ОТКРИТИЕТО?

 

Акадският текст, който книгата обсъжда е известен като Вавилонския Астролаб и съществува в няколко дузини копия на глинени плочки. Най-стария и добре запазен е от 12 век преди Христос и се пази в Берлинския музей, известен с името Астролаб Б. Текстът дава 3 колони по 12 съзвездия във всяка. Всяка колона съдържа тези 12 съзвездия, които изгряват в даден участък на източния хоризонт и по специална в три области от този хоризонт - северна, централна и южна.

 

Границите между трите области, древните звездни учени са определяли от мястото на хоризонта където Слънцето изгрява 45 дена преди и след равноденствието. Тук има цялата информация нужна да се направи нещо доста елементарно, толкова елементарно, че за него не се е сетил никой в последните 100 години в елтните университети от рода на Харвард, Кембридж ит.н., а именно – да се намери времето когато информацията дадена в текста е била вярна, а именно да се проверят как във времето са изгрявали определени звезди и съзвездия и когато точно систематичната научна информация от клинописните плочки съвпада с данните придобити на базата на съвремената астрономия.

 

Това е възможно поради факта, че звездите и съзвездията се движат много бавно благодарение на явлението прецесионно движение на небесната сфера. За около 72 години

 

Пролетната равноденствена точка се измества назад по Сидеричния зодиак с един градус. Ето защо, ако древни учени, които са прилагали първата наука на човечеството – астрологията, са направили запис, как по тяхното време са били разположени звездите и кога 36-те съзвездия са изгрявали на небето през 12-те месеца на годината, то от това, ние съвремените астролози, можем NOI5да възстановим точното време, когато древния текст на Шумерските астролози е бил писан.

 

Когато след няколко месеца на усилено програмиране през лятото на 2005 г. в Сиатъл, аз най-накрая създадох компютърната програма, която да направи това, резултата бе смайващ: акадският астрономически текст е бил верен в периода около 5500 години преди Христос – 7500 години преди нашето време! Това бе нещо, което даже аз не можах да повярвам!

 

Последваха няколко месеца на непрекъснато усъвършенстване на програмата, търсене на грешки, правене и изследване на различни модели на текста, различни идентификации на съзвездията, различни автори, различни географски ширини, различна плътност на атмосферата.... Каквото и да правех резултата бе един и същ – научната информация от клинописните плочки от Берлинския музей е била записана преди 7500 години! Така всъщност осъзнах, че става въпрос за първия научен текст на човечеството, описващ систематични наблюдения и определени закономерности, наблюдавани на звездното небе и записани за бъдещите поколения от Шумерските звездобройци.

 

КАКВО СЕ СЛУЧИ СЛЕД ОТКРИТИЕТО?
Това, което последва бе една дълга борба това откритие да бъде изнесено пред широките кръгове учени и обществото. Понеже то разбиваше тотално властващия мейнстрийм в асириологията и историята, редица учени, институти и списания - противно на моите очаквания - направиха всичко възможно, за да скрият информацията или да попречат на научната дискусия по темата.

 

Откритието обаче потвърждаваше теорията на една група германски учени от началото на 20 век известни като панвавилонисти, които след първата световна война са били прибързано и неправилно отречени. За радост обаче научната истина не може да бъде репресирана и през 2008 г. в София по един чудодеен начин аз успях да прочета доклад на научния симпозиум „Меламу”, организиран от професор Симо Парпола, който е може би най-големия авторитет в света по Асириология. Този достоен човек и учен след като се убеди в доводите ми, изми позора на една дузина научни списания, университети и институти и на още около стотина „учени”, които даваха мило и драго, за да скрият откритието ми.

 

Симо Парпола единствен измежду учените веднага разбра невероятната важност на това откритие за бъдещето на История на науката и Асириологията и вля целия си авторитет и сила, за да издаде книгата, в която описах подробно научното си откритие. През 2013 година -след 5 години напрегната работа книгата бе издадена в САЩ от реномирано академично издателство в поредицата „Държавните архиви на Асирия”.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА ОТКРИТИЕ?

 

Филип Филипов: Откритието, че 7500 г. преди нашето време е имало Астрология, астрономически наблюдения и оформянето на най-древния календар – Календара на сътворението на човешката цивилизация, свързва много отделни факти и кристализира една удивителна картина за това време. Не е случайно, че точно в тази епоха е била смятана за Епохата на Сътворението - Първата Епоха или още както са я наричали Шумерите - ЗЛАТНАТА ЕПОХА. В тези древни времена са станали няколко много важни неща:

 

1. Преди 7500 години е построяването на първия храм на Шумер в първия шумерски град Ериду. С други думи, точно когато е била създадена Шумерската цивилизация е бил написан и техния Астролаб.

 

2. В този период, приблизително преди 7-8000 години е и идването в днешна България, Румъния и земите около Дунав на една напреднала цивилизация, която е имала писмена система от няколко стотин знака и е познавала металургията и напредналото земеделие. Доказателство за това е например първото златно съкровище на човечеството, открито именно във Варна и артефактите от поселението в Дуранкулак.

 

3. Създаването на първият град в Шумер и разселването на напредналата цивилизация по нашите земи не е случайно съвпадение на събития, а процес, провокиран от грандиозно геоложко събитие - Черноморския потоп, случил се отново преди около 7500 години.
Сега вече ние знаем какво е станало тогава! Вероятно на дъното на сегашното Черно море е имало изключително напреднала цивилизация, която е имала звездна наука, металургия и писменост. Именно тази цивилизация явно е в основата на културна Европа и на Шумерската цивилизация, защото точно когато се е случил потопа е основан и първия Шумерски град, както е и написан текста, който изследвам – Шумерския астролаб. Именно от това време произлиза и една легенда, за Великия цар-жрез Енмедуранки, който е получил от Бога науката за звездите. Той е живял в предпотопния Сипар и самото негово име означава: Господарят, който има знанието и добродетелата за пъпната връв между Небето и Земята. Възможно ли е този предпотопен Сипар, описаната от Платон Атлантида и града от дъното на Черно море, който днес показахме,... да е всъщност един и същ град? Това само времето и сериозните научни изследвания ще покажат...


Конференцията е "България в световната история и цивилизации - дух и култура", която ще се проведе на 23-24 ноември в зала Пленарна на община Варна от 9,30 до 18 ч. Темата за древната Черноморска цивилизация е една от многобройните теми в програмата на форума, проф. Петко Димитров е поканен да изнесе доклад. Филип Филипов ще има възможност да направи изказване в края на съботната програма, в рамките на времето за обсъждания и дискусии по докладите. Програмата ще бъде публикувана до края на тази седмица в сайта на конференцията.