general1Добруджанският герой генерал Иван Колев, бащата на българската конница, командир

на конната дивизия и по време на Първата световна война ръководи настъплението на Трета армия в Добруджа. Освободител на Добрич и цяла Добруджа.

Той е един от най-верните си синове, посветил краткия си, но бурен живот за извоюването наgeneral свободата на  поробените българи от Добруджа. Генерал Колев е един от творците на Добруджанската епопея и като че ли цяла  Добруджа и до днес е съхранила спомена за тропота на препускащите ескадрони на Конната дивизия, участващи в  разгрома на нашествениците румънци, руси и сърби до тяхното устремно прогонване зад хилядолетната северна  граница на родината – река Дунав.Ето цитат от Фелдмаршал Август фон Макензен (1849-1945), главнокомандващ на обединените сили за българския  генерал Иван Колев:

"„Досега се беше наложило убеждението, че атаката на конница срещу пехота е невъзможна. Вие с няколко  действия го опровергахте. Много висши кавалерийски началници Ви завиждат и не мога да ги убедя в писма, че  това, което Вие направихте се е случило наистина”
Ген. Хайнц Гудериан (1888-1954), участник в двете световни войни, теоретик на танковата война на Третия  райх

„ При разработването на принципите на танковата война съм се учил на тактика от действията на конницата на  ген. Колев в Добруджа”
Генерал-лейтенант Иван Колев - легендарният добруджански герой, прославеният командир наgeneral1 непобедимата  българска конница, спасителят на гр. Добрич, кошмарът на румънските войски и руските казаци от битките за  освобождението на Добруджа през 1916 - 1917 г., съвсем доскоро беше почти напълно забравен. Името на  генерала бе изтрито от всички учебници, паметници и най-важното - от паметта на повечето българи.  Училищата, носещи славното му име, бяха преименувани, а събраните пари за паметник на генерал Колев в гр.  Добрич - похарчени за други паметници. И всичко това е направено, само защото генерал Иван Колев е бранил  до последна капка кръв своето Отечество България от чужди посегателства - тези на румънски агресори и  техните верни съюзници - руските полкове и дивизии. С тези два тома, събрани от големия български  документалист Цочо Билярски, се надяваме да възкресим спомена за прочутия български кавалерийски генерал,  от когото са треперели и бягали панически в Добруджа румънските, сръбските и руските войници и офицери.Биография:

Иван Колев е роден на 15 септември 1863 г. в бесарабското село Бановка, създадено в 1821 г. оGeneral Ivan Kolevт български преселници от с.Чоба, Пловдивска област, и разположено на 25 км източно от Болград. Основното си образование завършва в родното си село, след което, през 1875 г., постъпва в Болградската гимназия, учи прилежно и завършва през 1882 г. Желанието на младия Иван Колев е да бъде учител в родното си село, но молбата му за учителското място е отхвърлена. Въпреки този неуспех, по-късно става писар в общината.

През 1884 г. Иван Колев заминава за София, където работи като помощник-секретар в Софийския окръжен съд. След по-малко от година на заеманата длъжност той е повишен в секретар.

На 14 януари 1886 г. постъпва във Военното училище в София. Разпределението на юнкерите тогава се извършва по успех и Иван Колев като отличник е определен за артилерист. Още от малък той се увлича по ездата и при новината, че ще става артилерист, заявява „Ако не бъда зачислен в конницата, няма да служа - ще се уволня!“. На 27 април 1887 г. завършва Военното училище, произведен е в първия офицерски чин подпоручик и зачислен в Трети конен полк. На 18 май 1890 г. е произведен в чин поручик и в началото на 1892 г., след успешно положени изпити, постъпва във военната академия в Торино.

На 2 август 1894 г. е произведен в чин ротмистър и вече завършил академията, още същия месец се завръща в България. Назначен е за генерал-щабен офицер, чете лекции по военна история на офицерите от кавалерийската школа и по-късно става началник-щаб на кавалерийската инспекция. По негова инициатива се открива кавалерийски курс за най-младите кавалерийски офицери и става главен инициатор на конните състезания в българската войска. През есента на 1898 г. ротмистър Колев е командирован на маневрите в Румъния. На 14 февруари 1904 г. е произведен в чин подполковник.

През септември 1907 г. подполковник Колев е изпратен на стаж в австрийската войска и зачислен в Седми улански полк в Пардубиц, от където се завръща през октомври 1908 г. и на 15 октомври е произведен в чин полковник и назначен за командир на Лейбгвардейския конен полк, на която длъжност остава до началото на Балканската война.
Балкански войни (1912-1913)


На 28 юли 1917 г. е произведен в чин генерал-лейтенант. Изминал хиляди километри на кон при освобождаването на Добруджа, генерал-лейтенант Иван Колев заболява и умира на 29 юли 1917 г. във Виена, Австрия. По-късно тленните му останки са пренесени и погребани в София. Главнокомандващият войските на Централните сили на Северния фронт фелдмаршал Аугуст фон Макензен сравнява българския пълководец с кайзер Фридрих Велики, който също е бил известен кавалерист