Untitled-1AНа днешната дата, 6 януари 1848 година е роден един от най-великите ни поети на свободата, един

от онези големи българи, който  превърна словото в оръжие, докосвайки със стиховете си най- съкровените струни на българската душа за свобода и свободна България, изразявайки вечните човешки стремления и прозирайки в бъдещето - такова, каквото е искал да бъде и каквото би HristoBotevтрябвало да бъде - без експлоатация на по-слабите, без бедност и без страдание. Надали има българин, който да не познава от дете образа на легендарния поет-революционер Христо Ботев!


На прощаване в 1868 г.

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!

----

Хаджи Димитър

Жетва е сега... Пейте, робини,
тез тъжни песни! Грей и ти, слънце,
в таз робска земя! Ще да загине
и тоя юнак... Но млъкни, сърце!

Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа,
и певци песни за него пеят...


Защо някой сега искат да изхвърлят Ботев от учебниците?

Защото Христо Ботев се бореше против частната собственост, която капиталистите така страстно защитават (защото кой ако не един върл противник на частната собственост може да напише, че вярва в „в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.”).
Ботев ненава и свои и чуждите тирани. Но най-много българските управници са мразили Ботев заради тези му думи, които трябва да знае всеки български патриот и интернационалист:

„Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човеческият род и само тоя съюз е в състояние да въдвори истина свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. Дордето народите бъдат разделени помежду си с машинациите на своите всевъзможни империи, конституции и републики и дордето тие, из сляпо едно низкопоклонничество към божиите помазаници, гледат един на други като на врагове, дотогава не ще да има щастие на земята, не ще да има бял ден за човекът.”


Така новите българските управници след преврата, които, под диктовката на новите си американски господари, всячески се стремят към същата цел (но с други средства), а именно – да заличат от паметта на българския народ кой е Ботев, срещу кого и за какво се е борил той.

Untitled-1A

„Спрямо Ботев историческата дистанция като че ли не съществува”, пише Никола Инджов. Гениалното му творчество и величавият му подвиг го правят - според израза на академик Петърchetata na botev Динеков - съвременник на всички поколения. От второ столетие насам почти всеки българин започва живота си с чувството за присъствието на Ботев в съдбата на обществото и в съдбата на личността. Ботев е в природата на нацията”.

„Без Ботев няма България!, твърди Илия Бешков. "На тая робска земя" той стана небе, което я огрява и оплодява - самата нея и "свободния дух" на тия, които я работят. Той не пожела да направи повече, защото наистина няма по-велико от това - да оплодиш народа си, да превърнеш въздишките му в стих, плача му в песен и страданието му в подвиг и саможертва!...”    

Само седмица след раждането на дъщеря му Иванка на 13 април 1876 година, Ботев заминава за Русия да събере средства за организиране на чета. На 13 май се сбогува със семейството си, без да разкрие закъде тръгва, и се отправя към Гюргево, откъдето с част от четниците  се качва на парахода „Радецки”. При Козлодуй заставя капитана на "Радецки" да спре на българския бряг.  205 момчета развълнувани целуват родната земя и поемат пътя към Балкана.

От Козлодуй четата на Ботев минава през десетина села. Въпреки очакванията, към четниците се присъединяват много малко българи. Четата води няколко боя с преследващите я османски потери. На 18 май е първото сражение на четата с турски войски в местостта Милин камък. На другия ден Ботев прави неуспешен опит да се свърже с врачанския революционен комитет. На 20 май на връх Камарата във Врачанския балкан е последния тежък бой, в който Ботев и много от четниците намират геройската си смърт.

Истина е, че това, което се е случило на Околчица и до днес крие много неизвестни. Разделени са и мненията – в сърцето или в челото е прострелян войводата.
Ето как Никола Обретенов описва смъртта на Ботев в "Спомени по българските въстания":
„Ботйов беше много загрижен. Понеже от щаба му бяхме останали само Апостолов, Перо и аз, той се обърна към нас и запита: "Какво мислите да правим, когато в тия две сражения патроните ни се свършиха? Помощ отникъде нямаме, хляб също няма. Да продължаваме ли или да се отправим за Сърбия?"

Докато ние отговорим, Перо каза: "Ботйов! Ако ти направиш това нещо, знай, че всичкото обаяние, което спечели с подвига си ще го загубиш!"

Ботйов нищо не каза, но се изправи в цял ръст да види накъде отидоха момчетата и няма ли някоя опасност за четата. Тогава моментално изгърмя пушка и Ботйов политна да падне на гърба си. Аз и Апостолов го поехме от двете страни и докато го сложихме на земята, той издъхна, пронизан в сърцето. Сразен беше от неприятелски куршум, без да каже нито дума - само изхърка...

Всички плачехме, но аз и Апостолов бяхме неутешими. Наведохме се и го целунахме по челото. 49 newsОставихме скъпите му останки на произвола на съдбата, за да се изпълнят собствените му думи: "В редовете на борбата да си найда и аз гроба!"
Всъщност, доказано е безспорно, че легендарният войвода е загинал в местността Йолковица под връх Камарата. Къде е неговият гроб и изобщо погребан ли е някъде, никой не знае... Още през август и септември 1876 г. в „Емигрантски вести” е продължавало да се пише, че Христо Ботев се е появил жив и здрав тук и там и дори „със сигурност” е бил видян във Варна!

И така – не знаем къде е гробът на Ботев и има ли изобщо такъв, или се е изпълнило писаното от самия него в „На прощаване”: Кажи им ,майко, да помнят, да помнят, мене да търсят: бяло ми месо по скали, по скали и по орляци, черни ми кърви в земята, земята, майко, черната!” Но нали не гробът прави героите. Стореното от тях остава незаличимо в страниците на историята и в народната памет!

И както е вечен стремежът на човек към свобода, така ще е вечна и славата на тези, които са осветявали със саможертвата си стръмния път към  свободата! Ето защо когато говорим за Христо Ботев, най-точно можем да се изразим, цитирайки неговите думи: Жив е той, жив е! Преминали през годините, Ботевите слова ще продължават да достигат до всеки българин и да напомнят, че „българският  народ не е в гроба на своето преминало, а в люлката на своето бъдеще”. И да преподават неговите непреходни уроци по патриотизъм, вярност, кураж, воля и величие на духа!

Христо Ботев


Според един от най-ранните биографи на героя - революционера, писателя и обществения деецvrb sn01 Захарий Стоянов "Христо Ботйов. Опит за биография" (1889). Заимов пише: "Ботев беше действително образец на мъжка красота, при това висок, снажен, с офицерска виправка, гдето се е рекло, левент-гидия. Косите му не бяха тъмни и лъскави, както казва биографът, а "карыя", при това гладки, светли и мазни. Очите му бяха действително големи, но не "черни като на гарван", както ги рисува биографът, а бяха също като косите му "карыя", при това малко подвижни и почти всякога спокойни, като че ли гледаха вечно върху една отдавна избрана точка... Челото му беше широко, но не и изпъкнало, а равно и гладко."


Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер.

По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Хр. Ботев - "Майце си". От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Дим. Паничков, където се печата в. "Дунавска зора". През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов, а по късно като сътрудник и съредактор на революционния орган.

Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новия орган на революционната партия - в. "Знаме". През 1875 г. съвместно със Стефан Стамболов издава стихосбирката "Песни и стихотворения". Май 1876 г. - вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става нейн войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба "Радецки" и на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Христо Ботев.
Орисани сме да помним, което ни е предадено, и да го предаваме на свой ред – дали със слово, или с честност и свободолюбие...
Прощавай, диханието на Ботев днес
Яница Маринова
http://novata-jurnalistika.blogspot.com

,,Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това”

,,С сърце сичко разкажи...” Това е онзи ред, който винаги ме връща там, при прошката, завета. При светлината Ботев. Липсва словото, липсва гласът - един забавен каданс в напрегната изповед, най-тихият момент на деня... Прощавай!Прощавай

се казва на раздяла. Думата освен като ,,довиждане”, ,,сбогом” означава ,,Прости ми”. ,,Прости ме и веч прощавай!” Прошката като израз на синовна обич. Търсенето между горе и долу, Земята и Небето. Между ,,Не плачи” и ,,Стига ми тая награда”. Поет с графическо светоусещане. При Ботев творчеството е стремеж за вътрешно освобождаване - усилие да се уталожи душата чрез тия лирични изповеди, да намери тя изход в тях. Поезията на Ботев е не само стъпка към действие - тя не е само чувство, но и решение.


Дирят го в учебниците, търсят го в архивите

Животът изгаря бързо. Като ослепителна светлина на един факел с мимолетния блясък на един метеор. Роден не за този обикновен свят, неустрашим пред смъртта, той пребъдва и днес. Жив е той, жив. Дирят го в учебниците, търсят го в архивите. Като гледащ от високо. Тих и смирен. Но ние днес следва да търсим онзи Ботев по пътя на нашето духовно извисяване. Дългият път към справедливостта. Нужно е да растем в благодат. Растенето е процес на развитие. Нужно ни е, защото страданията ,,ако ли мале майнольо ти кажат, че азе млад съм загинал и тогаз майко не плачи” идват от света на сенките, необходими за изграждането на нашето духовно тяло.


Сърцето и заветът

Пътят на търсенето минава през ,,не ти що си в небесата, а ти що си в мен, в мен
Снимка: Златомира Костова
сърцето и душата”. Обсипан с трудности, но водещ винаги към дълбоките извори на сърцето. Смъртта е предчувствие: ,,Аз може млад да загина”. Смъртта на революционера е свързана с мисълта за бъдещето много по-силно, отколкото представата за възможното оцеляване. Всяка употреба на думата “сърце” при Ботев има конкретни и различни една спрямо друга прояви. Като сигнал за осъществявана жизненост, като “вътрешно око”, сърцето в един от случаите е връзка между кръвта и духа, бележещо родствено близост, безпогрешна метонимия за предаден завет: ,,но иди, майко, у дома/ и с сърце сичко разкажи”.

Словото (сърцето е интимна реч) трябва да разкаже за пътя на бунтовника, за духовните несрети, за страданието, ако си послужим с два
лирически акцента “куршум пропей” и “с куршум пронизан” за песента и за смъртта по пътя на безсмъртието. То ще насърчи и научи братята на необходимата за бунтовника, за юнака духовна амплитуда “силно да любят и мразят”...
Първото стихотворение на поета...

    МАЙЦЕ СИ

        Ти ли си, мале, тъй жално пела,
        ти ли си мене три годин клела,
        та скитник ходя злочестен ази
        и срещам това, що душа мрази?

        Бащино ли съм пропил имане,
        тебе ли покрих с дълбоки рани,
        та мойта младост, мале, зелена
        съхне и вехне люто язвена?!

        Весел ме гледат мили другари,
        че с тях наедно и аз се смея,
        но те не знаят, че аз веч тлея,
        че мойта младост слана попари!

        Отде да знаят? Приятел нямам
        да му разкрия що в душа тая;
        кого аз любя и в какво вярвам -
        мечти и мисли - от що страдая.

        Освен теб, мале, никого нямам,
        ти си за мене любов и вяра;
        но тука вече не се надявам
        тебе да любя: сърце догаря!

        Много аз, мале, много мечтаях
        щастие, слава да видим двама,
        сила усещах - що не желаях?
        Но за вси желби приготви яма!

        Една сал клета, една остана:
        в прегръдки твои мили да падна,
        та туй сърце младо, таз душа страдна
        да се оплачат тебе горкана...

        Баща и сестра и братя мили
        аз да прегърна искам без злоба,
        пък тогаз нека измръзнат жили,
        пък тогаз нека изгния в гроба!     
Спиш ли, бе народе? Не е ли време най-сетне да се събудиш от този дълбок зимен сън, от своята непросветеност? Не дойде ли най-сетне моментът да захвърлиш оковите? Народ без идеал… какъв народ е? Къде е твоят идеал, българино? Защо не научи децата си да се възхищават на историята, на героизма и на саможертвата? Защо не научи децата си да следват достойния пример на Левски, Ботев, Бенковски…? Защо сам ти не се поучи от тях? Защо позволи, българино, децата ти да не знаят, да не помнят героите на България? Защо ги остави да бъдат забравени…Жители на Калофер поискаха Васил Левски и Христо Ботев да бъдат обявени за светци. А ние?

Хората са създали инициативен комитет, който ще връчи искането за канонизиране на новия патриах.

„Това са герои, непокварени,хора, които освен че народни хора, но са герои и за освобожденито на нашата страна”, заяви Борис Филипов от Калофер. Според хората в града Ботев и Левски са истински мъченици и затова ликовете им трябва да бъдат в църквата.

„Подписка не сме събирали. Ако се наложи, ще съберем, но мисля, че на този етап няма нужда”, обясни кметът на Калофер Румен Стоянов.

Заедно с искането си калоферци ще изпратят на патриарх Неофит и непоказвана картина на Левски и Ботев, която вече краси входовете на града.
СЛОВА ЗАВЕТИ

"Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата"

в. "Знаме" бр. 23, 27 юли 1875 г.

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние..."

в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г.

"Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави."

в. "Знаме" 22, 13 юли 1875 г.
 


ОЩЕ СПОРЯТ КЪДЕ Е РОДЕН И КЪДЕ Е ЗАГИНАЛ БОТЕВ

Руслан Йорданов
paper.standartnews.com/bg

Стиховете му са променяни, без да е нужно, казва правнукът Боян Ботйов На 7 май председателят на Народното събрание Георги Пирински откри паметна плоча с барелеф на Христо Ботев в Париж. Събитието положи началото на серия от културни прояви по случай 160-годишнината от рождението на великия поет и революционер. В навечерието на 2 юни - Деня на загиналите за свободата на България, първият брой на "Неделен Стандарт" ще изненада читателите си с подарък - личното тефтерче на Христо Ботев.

Реликвата, която се съхранява в трезор на БНБ, е по-малко позната в обществото от бележника на Васил Левски. Да разкаже за историческите превратности около тефтерчето на един от най-светлите възрожденци потърсихме неговия правнук Боян Ботйов, председател на Общонародната фондация "Христо Ботйов"..- Г-н Ботйов, как решихте да поставите плоча на поета, написал "Плачете за Париж...", в центъра на френската столица?

- Инициативата е на директора на Българския културен институт в Париж Кирил Кадийски. Реализацията е съвместно дело на българското посолство, Министерството на културата и общонародна фондация "Христо Ботйов". Изпълнението е на скулптора Георги Седларски, който живее във Франция. Една красива плоча с текст на френски "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира", с барелеф на Христо Ботев.

Покрай откриването на паметника от председателя на парламента Георги Пирински имах възможност да обиколя Париж и на нито една сграда не видях паметна плоча. Открих само една, посветена на френски творец. Постигнахме успех във френската столица да поставим паметна плоча на национален герой на България.

Известно е пристрастието на Ботев към парижките комунари - фейлетонът "Смешен плач" и телеграмата, която изпраща до Парижката комуна. - Какви други прояви готвите по случай 160-годишнината на Ботев? - Другите международни инициативи са откриване на барелеф в българското посолство в Скопие, изработен от скулптора от Благоевград Борис Дерменджиев. През есента в навечерието на Деня на народните будители ще се състои третата международна проява - в централен парк в Одеса по инициатива на Дружеството на българите в Украйна ще се открие паметник, отново дело на Дерменджиев.

Ще бъдат издадени няколко книги - публицистиката и епистоларното наследство, както и документалното наследство на Христо Ботев. Ще бъде записан и компактдиск за неговия живот и дейност. Скоро ще се появи цветен албум на всички паметници на Ботев у нас и в чужбина. Издадохме също и една книга с автентичните стихове на поета. - Как си обяснявате честите редакции върху Ботевата поезия? - Наистина, част от стиховете са доста променени. Моето лично мнение е, че не е било нужно. Но така или иначе за благозвучие още в песнопойките след 1878 г. се появяват промени, които не са правилни.

Например в стихотворението "Дякон Левский" шестата строфа липсва в голяма част от научната и популярната литература. "Умря той вече! Юнашка сила/твойте тиране скриха в земята!/О, майко моя, родино мила,/плачи за него, кълни съдбата!" Тази строфа може да се открие на страници 8 и 9 в личното тефтерче на Христо Ботев, което в. "Стандарт", прави му чест, ще подари на читателите си в навечерието на 2 юни.

Творчеството на Ботев е редактирано още от Петко Славейков, Любен Каравелов и Захарий Стоянов. Не са случайни конфликтите на поета с Каравелов по тази тема. - Каква история крие тефтерчето на Христо Ботев? - Тефтерчето е историческа реликва. Съхранява се в трезор на Българска народна банка, собственост е на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Подобно на тефтерчето на Васил Левски, този бележник показва характера на притежателя му, строгото водене на сметките за разходи.

Има историческа и литературна част. Там намираме непълен списък на четниците, които са се качвали на "Радецки" от различните пристанища. Някои от тях впоследствие не са се присъединили към четата. Има и други четници, които са участвали, но не са записани в тефтерчето. На последната 86-а страница Ботев е написал чернови вариант на писмото до приятелите му Грудов, Калайджиев и Странски с поправки и зачерквания. - Как е достигнал до нас този документ?

- Тефтерчето е било в ръцете на Ботев през последната година от живота му - от лятото на 1875 г. до последните му дни на кораба "Радецки". Предадено е на Димитър Боров. Оттам попада в ръцете на друг възрожденски деец - председателя на Етрополския революционен комитет Тодор Пеев. Когато е открито през 40-те години на миналия век, съдържанието му е частично обнародвано във вестниците. След това се пази в семейството на дъщерята на Ботев Иванка.

По-късно е предадено от нейния съпруг Стоян Христов на сина на Венета Димитър. През 1948 г. семейството го дарява на Народната библиотека. - Може ли да се направи сравнение с личното тефтерче на Левски? - Интересен е моментът, че взаимовръзката между тях минава през творчеството на Христо Ботев. Стихотворението "На прощаване" е записано от Левски в неговото тефтерче. Там също има имена на революционни дейци, точно водене на сметки. А пък стихотворението "Дякон Васил Левский" се намира в тефтерчето на Ботев.

Това по косвен начин показва силната връзка между двамата, породена и от общата им кауза - освобождението на България. А също - от единствената им среща през зимата на 1969 г., когато няколко месеца живеят заедно в мелница край Букурещ В историческата наука няма данни за други срещи между двамата. Левски е убедил Любен Каравелов да помогне за освобождаването на Ботев от затвора във Фокшан, когато е арестуван заради революционна дейност. След гибелта на Левски и Ботев техни по-далечни братовчеди се сродяват и така родословните им дървета се свързват.

Родът на Ботев е сроден и със семействата на други известни българи - Иван Вазов, Иван Богоров, Евлоги и Христо Георгиеви, Найден Геров, Александър Стамболийски, Стоян Заимов. - Води се спор между изследователите доколко Ботев е бил повлиян от анархокомунистически и социалистически идеи в своите възгледи. - Ботев е бил широко скроен човек, почерпил огромни знания първо от огромната библиотека на баща си Ботьо Петков. След това от образованието, което получава в Русия. По-късно се самообразова, изчита огромна литература. Среща се с полски и руски революционери.

През главата му минават множество идеи, които той анализира. Ботев достига до истините, че България трябва да се превърне в самостоятелна модерна държава с подкрепата на Великите сили. Защото наистина само утопист може да мисли, че българите сами ще съборят Османската империя. Самата империя по времето на Априлското въстание и Руско-турската освободителна война далеч не е в състояние на възход, въпреки че притежава добре смазана военна машина.

Идеите на Христо Ботев преди 1875-1876 г. минават през утопията за Балканска федерация. Но виждайки шовинизма и на сърбите, и на румънците, и на гърците, стига до извода, че България трябва да се обособи като самостоятелна нация. Има спор - чел ли е "Капиталът" на Карл Маркс или не, бил ли е социалист или не. Ами всеки прогресивен човек от ранга на Христо Ботев няма нищо срамно в това да е чел "Капиталът" и да приветства парижките комунари. Това са прогресивни идеи, които в по-късните години придобиха уродлив вид.

Но да се прехвърлят негативи от по-близкото минало към по-далечното е нелогично. Доста хора в България използваха този похват в периода след 1989 г., но това си е за тяхна сметка. - Коя грешка, допускана по отношение на Ботев, най-много ви дразни? - Има една грешка, която се повтаря и днес - отнася се до лобното място на Ботев. Връх Вола е споменат и от Иван Вазов, и в други стихотворения, повтаря се и от преподаватели в днешно време. Хипотезата, че е убит на Вола, не е издържана исторически.

Защото на Вола четници не е имало нито воеводата е бил там. На върха са били разположени османските войски. А Ботев е загинал в местността Йолковица под връх Камарата - установено е безспорно от историческата наука. Тази грешка не ме дразни, но трябва да се спазва истината.

Родното му място със сигурност е Калофер и няма как да се промени. Това, че и село Осен, и Врачанска област претендират да са люлка на Ботев, е хубаво, защото и за Омир седем града са спорили, че е родом оттам. И карловци имат претенции, че е роден при тях. Самият Ботев е написал, че е роден в Калофер. Често се греши годината и датата, на която е роден. Съществуват и легенди, че е бил убит от четник, че е имало заговор срещу него в щаба на четата, които също не са доказуеми.

А и не са полезни за националното ни самочувствие. Въпреки че неговият ореол няма да изчезне и величието му няма да намалее от това кой го е убил. Но е добре да се следва историческата истина и да не се правят евтини сензации на гърба на поета.

 

АВТОБИОГРАФИЯ ПО ГОДИНИ

1847 г.,25 декември (6 януари 1848 н.с.) В будното балканско градче Калофер се ражда първият син на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева - Христо Ботев.


1854 г. Ботьо Петков отива учител в Карлово, където остава четири години. Христо започва да учи в Карловското основно училище.


1858 г. Семейството на даскал Ботьо се установява отново в Калофер. Христо продължава ученето си под ръководството на своя  баща.Слуша песните на майка си и легенди за хайдушки подвизи.Чете български и руски книги в богатата училищна библиотека.Наблюдава отношенията между богати и бедни, между роби и господари.


1863 г.,юни    Завършва калоферското трикласно училище.


1863 г., октомври    Заминава да продължи образованието си в Русия.


1863 г., 14 ноември     Пристига в гр. Одеса и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия.


1864 г. Учи и се самообразова.Чете големите руски писатели реалисти: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Шевченко. Възприема идеите на руските революционни демократи: Чернишевски, Добролюбов, Писарев. Увлича се от практическата революционна дейност.


1865 г., септември     Ботев е изключен от гимназията, след като е престанал да посещава учебните занятия.


1866 г.     Живее в Одеса при поляци революционери. Записва се студент в Одеския университет.


1866 г., октомври - декември     Учителства в бесарабското село Задунаевка


1867 г. , януари     Ботев е отново в Калофер. Замества болния си баща в училище. Проповядва бунт срещу чорбаджии и турци.
1867 г., 15 април     Във вестник "Гайда" (Цариград), редактиран от П. Р. Славейков, е обнародвано първото стихотворение на Ботев "Майце си".


1867 г., 11 май     На празника на Кирил и Методий произнася слово, с което открито призовава към борба.Ботев не се задържа дълго в родния Калофер. Поради произнесената от него пламенна реч на 11 май в чест на славянските просветители братята Кирил и Методий, той е принуден да напусне Калофер


1867 г., септември     Напуска Калофер завинаги.
     
                           Емигрантски години
 


1867 г., октомври     Ботев пристига в Румъния.


1867 г., ноември     Живее в Букурещ; изпраща писмо до "Добродетелната дружина" с молба за материална подкрепа - иска да продължи образованието си в Русия.


1867 г., декември     Установява се в Браила, работи като словослагател при Дим. Паничков, където се печата в. "Дунавска зора".


1868 г., февруари     Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".


1868 г., 8 април     Съобщава чрез същия вестник, че е приготвил за печат малка книжка "Първи поетически опити - проза и стихотворения". Книгата не излиза поради липса на средства.Дружи с момчетата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които минават Дунава през месец юли.Записва се в четата на дядо Желю войвода, но минаването се осуетява. Боледува.1868 г., август     Ботев пристига в Букурещ с актьорската трупа на Добри Войников.


1868 г., септември     Постъпва в букурещкото медицинско училище, което скоро напуска.


1868 г., октомври     "Надеждата, която имах, за да свърша образованието си в някой университет, се разби като в камък, подводен" (писмо до Н. Геров)."Паднал съм в такава бедност, щото освен че съм останал гол и бос, но се нуждая даже и за насъщния" (писмо до И. Геров).
1868 г., декември - 1869 г., януари     Живее с Васил Левски в една запустяла воденица край Букурещ.


1869 г., март     Постъпва учител в Александрия.


1869 г., юли     Напуска Александрия и отива в Букурещ.


1869 г., август     Заминава учител в Измаил.Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.
1870 г.     Води незаседнал живот, занимава се с нелегална революционнадейност, подпомага пренасянето на революционна литература в Русия.


1870 г., 8 август     Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".


1870 г., 23 август     Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.


1870 г., октомври     Боледува в Измаил.


1871 г., март     Пристига в Галац, Поздравява с теле грама Парижката комуна.


1871 г., 22 април     Пише "Символ-верую на българската комуна".


1871 г., май     Установява се в Браила.


1871 г., 10 юни     Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".


1871 г., юли - август     След бр. 5 в. "Дума" спира. Ботев боледува тежко.


1871 г., 29 септември     Издава в отделен лист статията "Причините за неуспеха на Българското книжовно дружество".


1871 г., октомври     Участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество.


1872 г.     Живее в Браила и Галац, пътува. Поддържа връзки с руски революционери.


1872 г., 8 април     Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".


1872 г., април     Арестуван за конспиративна революционна дейност. Изпратен в затвора във Фокшан.


1872 г., юни     Освободен от фокшанския затвор вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов.Установява се в Букурещ; работи при Каравелов като печатар, по-късно като сътрудник и съредактор на революционния орган.


1873 г.     Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".


1873 г., 1 май     Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".


1873 г., 20 май     След бр. З вестникът спира по липса на средства.


1873 г., 11 август     Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".


1873 г., септември - ноември     Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".


1874 г.     Помага на Каравелов в списването на революционния орган.


1874 г., 20-21 август     Участва в общото събрание на БРЦК.


1874 г., август-октомври     Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".


1874 г., септември     Постъпва учител в българското училище в Букурещ.


1874 г., 12 октомври     Спира в. "Независимост".


1874 г., ноември     Ботев напуска учителството, за да се посвети изцяло на революционна работа.


1874 г., 8 декември     Под редакцията на Хр. Ботев започва да излиза в. "Знаме" - новият орган на революционната партия.


1874 г., 27 декември     Събранието на Централния революционен комитет натоварва Ботев с организационни задачи.


1875 г., март     Между Ботев и Каравелов настъпва разрив.


1875 г., 2 март     Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.


1875 г., юли     Сключва граждански брак с Венета Ст. Везирева.


1875 г., 12 август     Общото събрание в Букурещ избира нов революционен комитет, в който влиза и Ботев, и провъзгласява курс към всеобщо въстание.


1875 г., август     По решение на революционния комитет Ботев заминава за Одеса да покани Филип Тотю за воевода на чета.


1875 г., 14 септември     Излиза последният брой на в. "Знаме".


1875 г., 20 септември     Ботев се завръща в Одеса.


1875 г., 30 септември     Подава си оставката от БРЦК поради несъгласие с останалите членове на комитета.Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова".Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".


1876 г., февруари     "Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък. ще да изляза на борба със стихиите" (писмо до Тодор Пеев).


1876 г., 13 април     Ражда се дъщерята на Ботев - Иванка.


1876 г., 20 април     Заминава за Русия да събере средства за организиране на чета.


1876 г., 1 май     Завръща се от Русия.
                  Пътят към безсмъртието


1876 г., 5 май     Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.Ботев развива трескава дейност по организиране на четата.Решава да стане войвода.


1876 г., 13 май     Сбогува се със семейството си, без да разкрие закъде тръгва, и се отправя към Гюргево.


1876 г., 16 май     От Гюргево с част от четниците се качва на парахода "Радецки". От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ на 16 май и един ден по-късно заставят капитана Дагоберт Енглендер да спре на българския бряг.

Параходът "Радецки" е паметен за българската история, тъй като е използван за нелегално преминаване на четата на Христо Ботев от Румъния в България.

На 16 май и 17 май "Радецки" извършва плаване към Виена и спира на редица румънски пристанища. На палубата му, предрешени като обикновени пътници, от няколко пристанища се качват четниците и самият войвода Христо Ботев. Той връчва на капитана писмен ултиматум да акостира на българския бряг край Козлодуй. Ултиматумът е изпълнен и четата на Христо Ботев слиза на българска земя.

Параходът е използван до 1918 г., а през 1924 г. е бракуван и унищожен. В началото на 1960-те в България се заражда инициатива за възстановяването му - събирани са доброволни дарения сред учениците и работещите и между 1964 и 1966 г. е построено точно копие на кораба, като са ползвани стари чертежи и снимки. В навечерието на 90-годишнината от гибелта на Ботев корабът тържествено е открит и обявен за музей. Днес е част от Стоте национални туристически обекта.


1876 г., 17 май     Ботев изпраща последните писма до приятелите и до жена си Венета. "Радостта ми няма граници, като си наумя, че "моята молитва" се сбъдва" (писмото до БРЦК). "Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе" (до Венета). Заставя капитана на "Радецки" да спре на българския бряг при Козлодуй.205 момчета развълнувани целуват родната земя и поемат пътя към Балкана.


1876 г., 18 май     Първата среща на четата с турски войски в местността Милин камък.


1876 г., 19 май     Четата е на Веслец, готви се за решително сражение. Войводата прави неуспешен опит да се свърже с Врачанския комитет.


1876 г., 20 май (1 юни нов стил)     Последният тежък бой. Привечер след сражението единичен куршум пронизва Ботев в гърдите. Поетът пада под връх Камарата между суровите склонове на Врачанския балкан.